Ministern ”Vi håller på att höja Sveriges militära förmåga”, dn.se

Den pågående upprustningen av försvaret och ett ökat samarbete med olika länder och organisationer kommer att stärka Sveriges försvar. Det säger försvarsminister Peter Hultqvist (S) i en kommentar om svenskarnas låga förtroende för försvarsförmågan i DN/Ipsos undersökningen.

– Vi håller på att höja den militära förmågan genom försvarsbeslutet. Det är ett sätt att möta den omvärldsförändring som vi ser, men det är också en signal på att vi tar den nya situationen på allvar. Det är också en signal till våra samarbetspartners att vi bidrar till ökad militär säkerhet, säger Peter Hultqvist…

Peter Hultqvist menar att effekten av åtgärderna inom försvaret ännu inte har fått genomslag, vilket kan vara en förklaring till förtroendekrisen. Att öka anslagen ännu mer anser han därför inte vara nödvändigt.

– Det är effektivare att fullfölja det beslut som riksdagen har fattat och vi jobbar intensivt med de här frågorna. Men saker sker inte över en natt. Det är komplexa system och övningverksamheter som tar tid att stärka upp. Sedan tillkommer personal- och infrastruktursituationen, säger han. Läs artikel