Ministern: Övningarna ökar vår militära förmåga, Dagens Nyheter 26 juni

För första gången på 20 år rustar Sverige för att undvika krig. Det kräver tätare samarbete med grannar och Nato. Från den 1 juli nästa år blir det enklare för Nato att öva på svenskt territorium, avslöjar försvarsminister Peter Hultqvist i en DN-intervju.
– Vi får öva på ett sätt som vi inte skulle kunna göra annars. Det är säkerhetspolitiska signaler som är stabiliserande. Läs artikel