Minister Niinistö vill ha uppbåd för kvinnor men inte obligatorisk militärtjänst, hbl.fi

Försvarsminister Jussi Niinistö (Sannf) anser att uppbåden kunde omfatta även kvinnorna.

I en intervju för Savon Sanomat säger Jussi Niinistö att uppbåden kunde vara obligatoriska för kvinnor men militärtjänsten förbli frivillig. Niinistö säger att det inte finns ekonomiska möjligheter eller försvarspolitiska behov för obligatorisk värnplikt för kvinnor.

– På längre sikt kan men betrakta uppbåd för kvinnor ur synvinkeln att vi ju har många typer av civila uppgifter i kristid som behöver skötas.

Niinistö menar att de som inte väljer värnplikt kunde förpliktas att göra en medborgartjänst i stället, då man kunde lära sig om till exempel första hjälpen och cyberkunskaper.

Huvudstaben ser inget behov för uppbåd för kvinnor. Enligt huvudstaben räcker det med att kvinnor är medvetna om möjligheten till frivillig värnplikt tack vare offentlig diskussion och kunskapsförmedling. Läs artikel

Anmäkning: Jussi Niinistö  (Sannfin) är försvarsminister. Uppbåd motsvarar svenska mönstring