Mini-Nato med Finland och Sverige, hbl.fi

Den förra försvarsministern , Jan-Erik Enestam, följer noga med säkerhetspolitiken och deltar aktivt i debatten.

– Tiden har aldrig varit så ur led som nu. Den amerikanska presidenten vet knappt själv vad han gör härnäst. Det är inte uteslutet att han avgår innan perioden är slut. Budget- och skattefrågorna är olösta. Han har ännu inte gjort upp med kongressen.

– Jämför jag Trump med Putin så kan jag säga att jag sover lugnare med Putin som granne.

Enestam anser inte att vi just nu har orsak till ängslan där vi ligger mellan två oberäkneliga stormakter.

– Vår östgräns är ju Rysslands enda riktigt problemfria. Det ska mycket till om det ska bli krakel mellan Ryssland och ett EU-land. Men en konflikt i Östersjöområdet lämnar oss naturligtvis inte utanför.

Enestam hörde till dem som för länge sedan flaggade för ett Natomedlemskap. Just nu är han försiktigare.

– Går vi med så ska det ske vid töväder. Momentum hade varit när Boris Jeltsin var vid makten.

För tillfället tror han mera på ett institutionaliserat försvarssamarbete med Sverige.

– Vi borde ta steget ut. Det förutsätter ett avtal och en gemensam försvarsplanering. Problemet är att de svenska socialdemokraterna inte vill, de är nöjda med nuvarande samarbete. För vår egen trygghet borde det finnas ett svenskt-finskt Mini-Nato.

– Det höjer tröskeln för ett angrepp mot oss. Sverige och Finland kompletterar varandras försvar. Vi har vår stora armé, Sverige har sina ubåtar, tillsammans har vi ett starkt flygvapen.

Gemensamma övningar och vapenslagens kompatibilitet talar för ett starkt samarbete också bortom fredstid. Att Sverige nu tar ett steg tillbaka mot värnpliktsarmén ser Enestam som positivt men betydelsen är mycket begränsad.

– Att avskaffa värnplikten blev ett dyrt experiment. Läs artikel