Militärövning i Göteborgs skärgård, gp.se

Sjöminor, stridsbåtar, granatkastare och tunga kulsprutor. Det smäller precis överallt när fienden siktas på svenskt territorium.
GP tog rygg på Amfibieregementets skarpa övning i Göteborgs skärgård.
– Det är i den kustnära miljön vi ska fungera och vara som bäst, säger överste Patrik Gardesten, amfibieregementets chef. […]

Amfibieregementets övning på Rävholmen, mellan Styrsö och Vrångö i Göteborgs södra skärgård, ska efterlikna verkligheten så mycket som möjligt. Förbandet verkar som Försvarsmaktens främsta resurs i försvaret av kustnära skärgårdsområden, hamnar och farleder. […]

Och att Göteborg är en strategiskt viktig plats sett ur försvarssynpunkt är knappast en underdrift.

– Göteborg med dess hamnar och västkusten med den geografin är helt avgörande för både Sverige och regionen. Den är avgörande för vår förnödenhetsförsörjning, den är avgörande för vår export och ekonomi, vilket vi inte ska glömma, säger Patrik Gardesten. Läs artikel