Militären kan inte fylla utbildningsplatserna, svt.se

Utbildningen av specialistofficerare går trögt. Tio procent av platserna var tomma vid Försvarsmaktens senaste antagning.
– Vi måste följa det här oerhört noga. Det finns inte utrymme för negativa siffror åren framöver, säger översten Jan Demarkesse till SVT Nyheter […]

Hösten 2017 antogs 316 personer till utbildningen. Cirka 35 platser var tomma. Försvarsmakten säger att den främsta förklaringen till avhoppen är att soldater som blivit antagna till utbildningen föredrog att åka till Mali och delta i den svenska insatsen. Det fanns också svenska soldater i Mali som skulle gå utbildningen när de kom hem. Men vissa valde att hoppa av på grund av trötthet, berättar översten Demarkesse. Läs artikel