Militär uppbyggnad i Kaliningrad ökar hotet mot Sverige, svd.se

Ryssland förstärker stridskrafterna i Kaliningrad på andra sidan Östersjön med ett ökat tillflöde av förband och utrustning. Enligt rysk militär är det för att möta ett aggressivt Nato. För Sverige ökar hotet när fler ryska vapensystem kan nå svenska mål. […]

FOI-forskaren Jonas Kjellén gav nyligen ut en detaljerad rapport om vilka förband som ingår i Östersjöflottan. Han konstaterar att de förstärkningar som prioriterats under de senaste fem åren primärt har varit landbaserade styrkor. Luftvärnsrobotsystemet S-400 började placeras ut i Kaliningrad redan 2012.

En slutsats är att ryssarna uppfattar situationen ungefär som på den europeiska och svenska sidan: orsaken bakom utökningen av den militära kapaciteten i Kaliningrad är det skärpta säkerhetsläget i Östersjöregionen. Skillnaden är att den ryska sidan anser att hotet kommer från Nato.

– Ur ett ryskt perspektiv är det från luften det kvalificerade hotet från väst kommer och luftförsvaret av Kaliningrad har blivit prioriterat. Ryssland är mer räddhågset över sin position i Östersjön i dag jämfört med under Sovjetåren. Kan man inte försvara Kaliningrad så kan man heller inte försvara baseringen av fartygen, säger Jonas Kjellén. Läs artikel