Mellan två krig – Saddams fall och IS födelse, Kjell E Genberg, dast.nu

[…] Kriget tog officiellt slut ett halvår efter att det inletts och FN straffade Irak med stränga sanktioner. I maj 1991 fick den svenske diplomaten Rolf Ekéus säkerhetsrådets uppdrag att som verkställande ordförande för FN:s särskilda kommission UNSCOM att nedrusta Irak. Om detta dramatiska och stundtals farliga värv har Ekéus berättat i sin nya bok Mellan två krig. Saddams fall och IS födelse där åren 1991 till 1997 behandlas. Det var en tid av omvälvande händelser i regionen, kännbara än i dag, och blev något av ett startskott för bildandet av Islamska Staten.

I boken, som delvis är spännande som en thriller, beskriver Ekéus bakgrunden till invasionen. Saddam såg den shiainfluerade revolutionen i Iran som ett hot, något som också startade ett åttaårigt krig mellan de två staterna. Irak stöttades av de flesta andra regeringar (USA hjälpte till med underrättelseverksamhet) medan Iran hölls om ryggen av Israel. Saddam Hussein tog stödet som en förevändning att handla efter eget skön och en följd av detta blev angreppet mot Kuwait.[…]

Författaren berättar analytiskt om fortsättningen: hur Bush den yngre tillsammans med Tony Blair i efterskalven av elfte septemberhändelserna inledde det krig som störtade Saddam Hussein och orsakade anarki i området, ett kaos som skapade organisationen Islamiska Staten. Terrorn i New York hade ju ingen koppling till Irak utan emanerade från Afghanistan. George Bush, som saknade den hederlighet Ekéus tillskriver hans far, förfalskade tillsammans med sin vicepresident Dick Chaney dokument som sade att Irak innehade massförstörelsevapen. Läs recensionen