Medborgarstöd för försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland, vasabladet.fi

Försvarsminister Jussi Niinistö (Blå) säger att det för Finlands försvar vore viktigt att öva att ta emot internationell militär hjälp. Niinistö upprepade på tisdagen sin ståndpunkt från tidigare i höstas, då han föreslog att man i Finland skulle ordna en stor krigsövning i likhet med svenska Aurora…

Hultqvist säger att Aurora var en viktig mätare för i vilket skick det svenska försvaret är i dag.

– Av den får vi en bra grund för framtida bedömningar av våra styrkor och var vi måste utveckla oss, säger Hultqvist.

Han säger att Sveriges tidigare försvarspolitiska strategi, som gick ut på att koncentrera sig på internationella operationer, var ett felsteg som Finland inte har gjort. Finland har däremot behållit sin värnplikt och nationella försvarsplanering.

– Det var en klok inställning, säger Hultqvist. Läs artikel