Med USA som gemensam fiende, Johan Söderström, kuriren.nu

…Min ”fiendes fiende är min vän” är ett uttryck som skulle kunna användas om relationen mellan Ryssland och Kina. I slutet av juli genomför de båda ländernas mariner en militärövning. Det är inte första gången men det är första gången länderna övar i Östersjön. Samarbetet påverkar även Sverige. Nyligen uttalade Säpo-chefen Anders Thornberg att Ryssland och Kina är de främmande makter som spionerar mest på Sverige. Ett militärt samarbete länderna emellan är inget som gynnar oss…

De båda stormakterna har gemensamma mål: Både vill balansera USA:s makt och skapa en multipolär värld och är inte intresserade av västligt tal om yttrandefrihet och mänskliga rättigheter. Ekonomiskt har Rysslands beroende av Kina ökat som en konsekvens av EU:s och USA:s sanktioner efter annekteringen av Krim och Rysslands deltagande i striderna i östra Ukraina. Det är dock ett förhållande som haltar betänkligt. Inom en snar framtid kommer det att gå tio kineser på varje ryss. Kina är världens tredje största ekonomiska stormakt efter USA och EU, Ryssland ligger på en 11:e plats efter bland annat Italien och Kanada. Rysk ekonomi har stagnerat sedan 2012 och är ensidigt beroende av olja och gas. Kina är världens största producent, har diversifierad ekonomi och en stadig BNP-tillväxt…

Från Kinas perspektiv är Ryssland användbar som en militär partner. Kina har på senare år uppvisat ett mer beteende gentemot Taiwan och grannländerna i sydkinesiska sjön. Likväl verkar det kinesiska ledarskapet se med skepsis på den ryska annekteringen av Krim och intåget i Ukraina. Ett sådant hastigt och irrationellt agerande passar inte med den kinesiska modellen som innebär att bygga sin ekonomiska och militära stormaktsstatus på lång sikt. Läs artikel