Med 270 mil kust behöver vi fler än sju ytstridsfartyg, blt.se

Niklas Wiklund, försvarsdebattör

Enligt uppgifter som läckt ut om försvarsberedningens slutrapport förefaller det inte finnas några planer på att anskaffa några nya fartyg överhuvudtaget. Givet vår 270 mil långa kust samt de uppgifter marinen förväntas lösa är det ett odiskutabelt faktum att det är för få fartyg. Försvarspolitikerna kan inte glömma bort marinen. Om Sverige ska kunna försvaras.[…]

I dag förfogar Sverige över sju stycken kvalificerade ytstridsfartyg. Givet vår 270 mil långa kust samt de uppgifter marinen förväntas lösa, sannolikt även på båda sidorna av Sverige, är det ett odiskutabelt faktum att det är för få fartyg. Som jämförelse förfogade marinen så sent som under inledningen av 00-talet över ett 30-tal ytstridsfartyg, och då var läget i Östersjöområdet inte tillnärmelsevis så problematiskt och spänt som det är i dag. Marinen utgör tillsammans med flygvapnet den tröskel som primärt syftar till att hålla en konflikt borta från svenskt territorium, och om det inte lyckas, se till att förbättra oddsen för vår svenska armé i det fallet kriget skulle komma hela vägen till Sverige och våra befolkningscentra. Läs ledaren