Mats Johansson – mot det ”onda imperiet”, Per Blomquist

Den 7 mars 2016 ordnade Försvarsutbildarna i Skövde en föreläsning som skulle handla om Ryssland, försvaret och det nya kalla kriget. Intressant med tanke på att föreläsaren var redaktören och politikern Mats Johansson (MJ). Äntligen en som kan föreläsa med Gösta Bohmans gedigna bakgrund, tänkte jag.

Vi var en liten skara – cirka 20 personer – som var samlade och fick inledningsvis ta del av föreläsarens gedigna internationella erfarenheter och fick också veta att han skrivit en lång rad böcker. Intressant! Nu skulle han föreläsa med boken Kalla kriget 2.1.Onda imperiets återkomst som bakgrund.

MJ berättade att han som ordförande i tankesmedjan Fri värld utbildade unga människor i den nya tidens säkerhetspolitik. Han hade många duktiga medarbetare, till exempel generalmajor Karlis Neretnieks. MJ:s erfarenhet av det ”onda imperiet” gick tillbaka till år 1968, Pragvåren. Då greps hans intresse av ondskan österifrån. Intresset har sedan dess fortsatt… Vi fick grundligt ta del av ”ondskeideologin” – jag överdriver inte: en ideologi riktad mot den stora grannen Ryssland. Militära fakta? I ordnad form uteblev de!

Ganska snart kunde jag i det han framförde känna igen Neretnieks och överste Bo Hugemarks uppfattningar, framförda i Nationell strategi för närområdet och …en svensk solidarisk strategi. Och senare i föredraget visades Neretnieks bilder från boken Till bröders hjälp, med det militärt sett groteska anfallet över Östersjön mot Baltikum där ryssarna ställt till oreda.

”Militärt groteskt”, hävdar jag. Tidigare har jag instämt i att Neretnieks framstår som krigshetsare. Nu har ytterligare en intellektuell kraft, Mats Johansson, lånat sig till krigshets mot Ryssland och skapat en skola, Fri värld, som ska utbilda unga medborgare i den riktningen. Sovjets luftlandsättningar i Prag år 1968 var en manöveroperation på stort avstånd från Sovjets militärstrategiska utgångsläge. Jag upplyste Mats Johansson om att USA står för cirka 41 procent av världens samlade försvarsutgifter, medan Ryssland står för cirka 4,5 procent (Luftförsvarsutredningen 2040, s. 60). Han tvivlade.

Läs utredningen, Mats Johansson, med öppet sinne! Ett indirekt defensivt markförsvar över hela Sveriges yta ger Ryssland ett utomordentligt skydd mot USA/Nato som med sin styrka finns på oceanerna. Ett sådant svenskt försvar skulle vara ett verkligt stöd för Sveriges neutrala säkerhetspolitik, och den politisk skulle vara solidarisk mot Sveriges kringliggande parter.

Under det kalla kriget var vi många fackmän som fann – i motsats till den officiella krigsplanläggningen – att ett försvarat svenskt markterritorium var en verklig militär styrkefaktor mellan Öst och Väst. Generallöjtnant Carl Björeman har i sin bok Var vi redo? visat att redan ÖB Helge Jung med ett militärstrategiskt bedömande hade konstaterat att Sveriges markterritorium borde försvaras defensivt. Det skulle bli en krigsavhållande styrka i Norden. För att inse detta krävs dels insikt om att inte enbart Öst har militärt intresse av svenskt markterritorium, dels neutral trovärdighet.

Före Sovjetunionens upplösning befann sig Öst i huvudsak väster om Skandinavien/Sverige med övningsverksamhet från bland annat Kolahalvön ut i Ishavet och på Norra Atlanten. Nu, med det starkt förändrade geografiska läget, skulle ett försvarat svenskt markterritorium utgöra en verklig militär styrkefaktor mellan Öst och Väst. Istället har Sverige sedan läge haft försvarsministrar och försvarspolitiker som satsat på fel stridskrafter – JAS, ubåtar med mera – som inte kan försvara Sverige och en luddig säkerhetspolitik.

Hur länge ska vi medborgare behöva stå ut med politiker som lägger försvarspengarna på flygindustrin och tillverkning av ubåtar. De försummar Sveriges inre och yttre säkerhet. Detta sönderfall sker då Sverige som bäst behöver trygghet. Läs Carl Björemans böcker År av uppgång, år av nedgång! Kunskap saknas inte!

ÖB-funktionen har länge vanvårdats. Militär sakkunskap klarar inte att räta upp Sveriges trygghet utan mycket klara politiska direktiv. Dessa direktiv ska vara slutsatser av en militärstrategisk analys.

Politiker måste äntligen inse att svensk säkerhet måste byggas från grunden precis som äkta demokrati. Kan Margot Wallström rädda demokratin, vad gäller inre och yttre säkerhet, med allmän värnplikt som hon förordat? Det är den allra bästa början! Du kommer att få ett fantastiskt stöd av medborgarna och ett större sakligt stöd än Du anar – och märk väl det kan genomföras till rimliga kostnader. Men Peter Hultqvists försvar är inget försvar och kan inte heller bli det med anslutning till Nato. Värdlandsavtalet bör snarat överges! Det bara förvirrar. USA finns där USA finns och ger bästa rekommendationer till Sverige. De lyder: ”Försvara er själva, USA följer sina intressen.”

Hultqvist, Du fick ett mycket dåligt arv av den förra regeringen!

Anmärkning. – Författaren är överste 1 gr., ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademien samt medverkar i antologin Försvaret främst (2015).