Mats Engström: Återskapa driftvärnet, vlt.se

…2004 avvecklades driftvärnet, den del av hemvärnet som skulle skydda kritisk infrastruktur. Driftvärnet bildades 1944 och delar av det fanns knutna till Statens vattenfallsverk, Televerket, Postverket, Statens järnvägar och speciellt skyddsvärda objekt. De statliga verken har under 1990-talet bolagiserats och konkurrensutsatts vilket har gjort marknaderna för el, tele, post och järnvägar effektivare och mer dynamiska.

Det har varit en bra utveckling i sig, men en bieffekt har varit att infrastrukturen lämnats värnlös. Kraftstationer, elledningar och kommunikationsnät finns spridda över hela landet, över många olika operatörer, och är i praktiken obevakade. Radio- och tv-masten i Lillhärad, hamnen och kraftvärmeverket kan alla vara känsliga för sabotage, liksom industrin i Västerås som är en viktig leverantör till kraftindustrin. Driftvärnet avvecklades utan att ersättas av något, vilket har visat sig olyckligt då hotbilden förändrats…

Det är bra att regeringen återigen börjar använda termen totalförsvar, men det är också dags att fylla termen med innehåll. Läs artikel