Marinkårssoldater övar med svenska enheter i Stockholms skärgård, forsvarsmakten.se

Under fredagen rådde full aktivitet på Skavsta flygplats när landningsplattan fylldes av ett hundratal amerikanska marinkårssoldater. Syftet med deras besök i Sverige – att öva strid i skärgårdsmiljö tillsammans med Försvarsmakten och marinens amfibieförband.

I år är det tredje gången den bilaterala övningen Archipelago Endeavor genomförs i regi av Amfibieregementet strax utanför Stockholm. Likt tidigare syftar även årets upplaga till att samöva de svenska och amerikanska styrkorna och ytterligare fördjupa kunskaps- och erfarenhetsutbytet de båda förbanden emellan. Något som i förlängningen också kommer bidra till ökad effekt för försvaret av Sverige.

– Övningen ger oss en unik och värdefull möjlighet att utbyta erfarenheter och kunskaper. Det är genom övningar som denna vi lär oss mer om varandra, kan stärka våra relationer och sänker tröskeln för att kunna arbeta sida vid sida i händelse av kris eller krig, säger överste Patrik Gardesten, chef för Amfibieregementet. Läs pressmeddelande