Marina funktionsövningar, forsvarsmakten.se

Under två veckor, i slutet av augusti och början av september, övar marinen till sjöss med fokus på luftförsvar (strid mot flyghot) och ytstrid (strid mot andra fartyg).

Fartyg från Tredje och Fjärde sjöstridsflottiljen utgör stommen i övningarna men även ett finskt fartyg och helikoptrar från tredje helikopterskvadronen deltar. Övningarna genomförs under två veckor, med stillaliggande över helgen, i två olika geografiska områden.
Mellan den 24-27 augusti genomförs övningar i mellersta Östersjön, fritt till sjöss mellan Västervik och Nynäshamn. Fyra Visbykorvetter, stödfartyget HMS Carlskrona, en landbaserad underhållsenhet och ett finskt minfartyg deltar. Civila målflygplan kommer också att delta. Totalt omfattar övningen cirka 250 personer. Syftet med övningen är att träna besättningarna i att försvara sig mot hot från luften. Läs pressmeddelande