Marina funktionsövningar, forsvarsmakten.se

Under två veckor, i slutet av augusti och början av september, övar marinen till sjöss med fokus på luftförsvar (strid mot flyghot) och ytstrid (strid mot andra fartyg). […]

Mellan den 24-27 augusti genomförs övningar i mellersta Östersjön, fritt till sjöss mellan Västervik och Nynäshamn. Fyra Visbykorvetter, stödfartyget HMS Carlskrona, en landbaserad underhållsenhet och ett finskt minfartyg deltar. Civila målflygplan kommer också att delta. Totalt omfattar övningen cirka 250 personer. Syftet med övningen är att träna besättningarna i att försvara sig mot hot från luften. […]

Mellan den 31 augusti och 3 september genomförs övningar i ytstrid i Hanöbukten under dagtid. Tre korvetter, ett patrullfartyg och två stödfartyg deltar. Helikoptrar från skvadronen i Kallinge deltar. Totalt omfattar övningen cirka 250 personer. Syftet med övningen är att träna besättningarna i att upptäcka, lokalisera och bekämpa andra fartyg. Läs pressmeddelande