Därför behöver vi ett totalförsvar i Sverige, sla.se

Åke Bonnier, biskop i Skara stift

Jag tackar för den fråga jag fick av Per Blomqvist (15 juli 2020) i ett öppet brev gällande försvaret. Frågan som han ställde till mig var vilken inställning jag har tagit i försvarsfrågan.

Försvarsfrågan är på många sätt en komplex fråga. Givetvis förespråkar jag som kristen fred och försoning och inte strid och konflikter. I ett idealsamhälle ser jag människan leva i fred, respekt och i försoning med varandra och med hela Guds skapelse, men tyvärr lever vi inte i den verkligheten än.

Därför finns behov av ett försvar. Vi behöver ett totalförsvar i Sverige för att markera och möjliggöra vår vilja till självständighet. Jag menar att det är nödvändigt för att kunna stå upp för de demokratiska ideal som har blivit grundbulten i vårt samhälle med dess strukturer. Självständighet gör det självklart möjligt att skydda våra grundlagsskyddade rättigheter som exempelvis yttrandefrihet, religionsfrihet och tryckfrihet. I detta sammanhang är alltså totalförsvaret nödvändigt för att värna den konstitutionella självständigheten och friheten. Läs artikel