Marin övning utanför Blekinge, forsvarsmakten.se

Under en veckas tid kommer marinen och delar av flygvapnet att öva mot scenariot att någonting upptäckts i vattnen runt Sverige. Hotet i övningen utgörs framförallt av ubåtar men även ytstridsfartyg och delvis från flyg. Övningen pågår mellan 15 och 21 april i södra Östersjön i höjd med Blekinge. Delar från samtliga marina förband, helikopter och stridsflyg från flygvapnet samt två ytstridsfartyg från Finland deltar. Läs pressmeddelande