Marin beredskapsövning på västkusten, forsvarsmakten.se

På västkusten finns några av våra viktigaste hamnar. Där kommer varor in som är livsnödvändiga för Sverige både i fred, kris och krig. Mot den bakgrunden övar marinen på västkusten mellan den 15-22 mars. […]

Varje dag importeras och exporteras stora mängder varor via svenska hamnar, mer än 90 procent av vår handel går via vatten. Sjöfarten är därmed en livlina för samhället, för vår försörjning och grunden för att vår vardag ska kunna pågå som vanligt. Om den stannar, begränsas möjligheterna att leva som vanligt under lång tid. Därför måste Sverige också ha förmågan att kunna skydda fartyg, säkra rörligheten till sjöss och hävda vår territoriella integritet.  För att vi ska kunna fortsätta lösa den uppgiften krävs en utvecklad marin förmåga. Läs pressmeddelande