Manövern Trident Juncture 2018 kör igång i slutet av oktober, puolustusvoimat.fi

Försvarsmakten medverkar i den av Nato arrangerade multinationella manövern Trident Juncture 18 (TRJE18) 25.10 – 7.11.2018. Övningen leds av Norge. Finländska övningstrupper verkar också i Finland och Sverige.[…]

Från basen i Rovaniemi opererar också Förenta Staternas F-15C-jaktplan och KC-135-lufttankningsplan jämte F-16-jaktplan från Belgien. […]

Trident Juncture 18 hör till Natos övningar med så kallad hög synlighet, som Nato anordnar med tre års mellanrum. I manövern medverkar sammanlagt över 40 000 soldater från omkring 30 länder. Finland verkar i övningen i rollen som kompanjonsland. Målsättningen för Finland medverkan är att stärka den nationella försvarsförmågan och förbättra den internationella samverkansförmågan. Läs pressmeddelande