Malta stod värd för försvarsministermöte, regeringen.se

När EU:s försvarsministrar träffades på Malta diskuterades bland annat möjlighet till att upprätta ett permanent strukturerat samarbete (PESCO), insatser i medelhavet och utveckling av EU:s stridsgrupper.

Nu under våren inleds diskussioner i syfte att utveckla EU:s snabbinsatsförmåga, med särskilt fokus på EU Battle Groups. Formerna för PESCO, CARD, snabbinsatsförmåga och försvarsfonden diskuteras inom EU-institutionerna och medlemsländerna under våren med målsättningen att det ska beslutas om strategisk inriktning vid det Europeiska rådet i juni.

Försvarsminister Peter Hultqvist deltog vid mötet och underströk hur viktigt det är för regeringen att samarbete är mellanstatligt och att de steg man tar bidrar till unionens sammanhållning. Läs pressmeddelande