Mali – ett internationellt misslyckande, manskligsakerhet.se

Carin Wall, före detta diplomat i bland annat Västafrika inklusive Mali.

[…] Det handlar om politisk kris, humanitär kris, massakrer, attacker av jihadister med kopplingar till Al Qaida och IS, som tar kontroll över byar, och kamp om naturresurser som föder etniska konflikter. […]

Den svenska specialstyrkan om 150 man med helikoptrar och transportflyg som nyligen landat i Mali och ingår i den franskledda Task Force Takuba godkändes av riksdagen 2020 för bidrag upp till 250 man. Den skulle enligt regeringens proposition bidra till att stötta maliska och internationella partners i arbetet för ökad säkerhet i Mali och Sahel. Ambitionen var att skapa en  bred koalition av europeiska länder, inklusive nordiska och baltiska. Men förutom några tiotal ester och tjecker och några representanter från andra länder är det bara Sverige som hittills gått med och med det största bidraget.

Task Force Takuba är en del av den franska antitterroriststyrkan Barkhane, som genomför elitoperationer mot terrorister. Den bredare Takuba skulle minska pressen på franska styrkor och bistå malisk militär i kampen mot jihadisterna. […]

Attacker av jihadistgrupper har spritt sig till grannländerna. Det internationella samfundet har prioriterat militära insatser snarare än “governance”, politiska reformer, civilt styre och lokal säkerhet, försörjningsmöjligheter, skolor och hälsovård.

Men doktriner och fredsmissioner är inte anpassade till asymmetrisk krigföring mot jihadister. Offren är fattiga på landsbygden, som för skydd är hänvisade till våldsverkande grupper, som triggar etniska motsättningar. De kan inte förlita sig på polis, militär och lokala styrande och inget rättsväsende finns som kan ge dem upprättelse.

Som ICG (International Crisis Group) konstaterar, borde den internationella strategin för Sahel skifta fokus mot “governance”, som är roten till problemen. Sahelstaterna måste engagera sig i dialog med befolkningen, särskilt på landsbygden, men även med militanta grupper, tillhandahålla trygghet, social service och genomföra politiska reformer. Militära operationer är viktiga, men bör utformas för att understödja detta. Läs artikel