”M tycks vara ensidigt fokuserade på Nato-medlemskap”, dn.se

Peter Hultqvist

Slutreplik DN Debatt 29 juli

En krissituation i Norden eller i vårt närområde kommer omedelbart att påverka samtliga länder i regionen, inklusive Nato och EU. Händer det något i Baltikum eller i något av de nordiska länderna så ändras omedelbart de strategiska förhållandena och balanserna. Av den orsaken är de samarbeten som vi nu bygger så viktiga. Ytterst syftar de till att lägga grunden för möjligheten till gemensam krishantering.

Det är övningsverksamheten, interoperabiliteten, informationsutbytet och övriga förberedelser som lägger grunden till detta. Återkommande signaler om att vi gemensamt står bakom respekten för internationell lag och rätt är viktiga. Regeringen är tydlig kring vikten av våra samarbeten och dess fördjupning. Vårt syfte är att bidra till sådan stabilitet att konflikter ock kriser kan undvikas.

Vi arbetar från båda dessa perspektiv med praktiska åtgärder. Moderaterna tycks enbart vara fokuserade på Nato-medlemskap. Nato är en stor och från europeiskt perspektiv säkerhetspolitiskt stabiliserande organisation. Men den innehåller många länder med starkt skiftande perspektiv och intressen.

Det svensk-finska samarbetet med Nato sker från ett militärt alliansfritt perspektiv.Främst fokuserar det på säkerheten i norra Europa. Den nära dialogen baserar sig på tydliga nationella intressen som också tydliggörs av vårt värdlandsavtal som förbereder för stöd och hjälp i en krissituation. Läs artikel