”M borde vara mer ödmjuka”, Peter Hultqvist , di.se

I förra veckan skrev moderaterna Anna Kinberg Batra och Hans Wallmark på Di Debatt och kritiserade regeringen för passivitet i säkerhetsfrågor. Att tala om passiv regeringspolitik är helt obegripligt, när Moderaterna har kommit överens med oss om denna politik, skriver försvarsminister Peter Hultqvist (S)…

Moderaterna får kontinuerligt information om vad som genomförs i försvarsöverenskommelsen. Vi uppfattar att det i försvarsgruppen finns ett öppet klimat där vi kan diskutera eventuella problem och utmaningar. Regeringen och Moderaterna är dessutom överens om de ekonomiska medel som avsätts och hur prioriteringarna ser ut.

Att i detta läge tala om passiv regeringspolitik är helt obegripligt, när Moderaterna själva är en del av denna politik. I förhållande till den förra regeringens politik kan vi nu konstatera ett tydligt trendbrott i synen på försvaret, försvarets ekonomi och den militära förmågan…

Att ändra Sveriges grundläggande säkerhetspolitiska doktrin genom att ansöka om medlemskap i Nato skulle skapa motiv för ett ökat spänningsläge i vårt närområde. Vi ska skydda vår egen säkerhet och tillsammans med andra vidta nödvändiga åtgärder i syfte att bidra till avspänning och stabilitet i Europa och i vårt närområde.

Att regeringen nu, tillsammans med över 100 andra länder, avser att rösta för en resolution som inleder förhandlingar om ett förbud mot kärnvapen är inget som utgör grund för att förändra denna planering.Läs artikel

Anna Kinberg Batra och Hans Wallmarks artikel Löfven visar svagt ledarskap finns att läsa här.