Lyckad repetitionsövning avslutad, merivoimat.fi

Marinens största repetitionsövning för i år avslutas idag. I stridsavdelningens repetitionsövning, som arrangerades av Nylands brigad, deltog omkring 600 reservister. Övningen bidrar till att stärka marinens och Nylands brigads beredskap och operativa prestationsförmåga.

– Övningen har varit lyckad, vi lärde oss mycket och kan i ljuset av nya erfarenheter vidareutveckla vår verksamhet, konstaterar övningsledare, kommendör Mika Immonen.

– Reservisternas förmåga, att utgående från tidigare kunskaper ta till sig nya handlingssätt och använda nytt materiel, är utmärkt. Det visar på att vårt värnpliktssystem fungerar bra, konstaterar Immonen. Läs pressmeddelande