Luftvärnet på Gotland blir starkare, forsvarsmakten.se

Robotsystem 23 är ett luftvärn med medellång räckvidd som började utvecklas under 1990-talet och var klart i början av 2000-talet. Ett förband utbildades vid LV 6 i Halmstad, men det infördes aldrig i Försvarsmaktens dåvarande insatsorganisation och dess utrustning hamnade i materielreserven. Nu har det återaktiverats och ska placeras på Gotland.

Den del av systemet som avfyrar luftvärnsroboten är Eldenhet 23, en robotvagn som kan bogseras av valfritt dragfordon. Inne i vagnen finns plats för stridsledare och skytt, på vagnens tak finns en lavett med sex skjutklara robotar och en utfällbar åtta meter hög mast med eldledningsradar och ir-kamera. Eldenheten kan kopplas samman med centralspaningsradarn Underrättelseenhet 23, men den kan också operera oberoende av denna om så krävs. Läs pressmeddelande