Luftvärnet övar skydd av Blekinge, blt.se

Sverige har ett enda luftvärnsregemente. Val måste göras vid ett fientligt anfall: Vilka mål är viktigast att beskydda? Rutiner övas upp tillsammans med flygvapnet i Blekinge…

Flygvapnet övar annars ofta för sig, luftvärnet för sig. Men årets Flygvapenövning är inriktad på att öva försvar vid ett anfall mot Sverige och mot Blekinge.

Rutiner behöver övas upp på nytt mellan flygflottilj och luftvärnsregemente. I övningen ingår också flygflottiljens eget skydd av basen tillsammans med hemvärnet. Ett alltmer spänt läge vid Östersjön har lett till en ominriktning i övningsverksamheten. Även om försvaret ska kunna användas för internationella insatser också, kommer fler övningar framöver att handla om försvar av Sverige.

– Vi behöver ett större luftvärn. Det ger viktigt skydd av flygbas och befolkning, säger Lars Bergström…

Luftvärnsbataljonerna kan till exempel delas upp för att täcka fler mål.

– Men det är ingen hemlighet att vi skulle behöva fler bataljoner, säger Lars Lindén.Läs artikel