Lokalförsvarsövningarna börjar på olika håll i Finland, varusmies.fi

Armén övar lokalförsvarsuppgifter i Sydösterbotten, Kajanaland, Egentliga Tavastland, Mellersta Finland, Kymmenedalen, Lappland och Nyland under tiden 9–13.9.2019. Genom övningarna utvecklas lokalförsvarets beredskap och prestationsförmåga samt myndigheternas förmåga att samarbeta i snabbt föränderliga situationer i hela landet. I övningen deltar sammanlagt 4 100 representanter för försvarsmakten och olika myndigheter.

I övningarna deltar förutom den avlönade personalen och beväringarna i militärpoliskompanierna och beredskapsenheterna även lokala trupper , som består av reservister som känner till sitt eget område.

– För oss är övningarna en möjlighet att utveckla de lokala truppernas beredskap, stridsförmåga, ledarskap och utrustning, konstaterar arméns beredskapschef, överste Pasi Hirvonen. Läs artikel