Lokalförsvarsövningar inleds runt om i landet, puolustusvoimat.fi

Armén ordnar sex lokalförsvarsövningar inom flera landskap 7-11 september. I dem deltar sammanlagt cirka 4 400 till Försvarsmaktens personal hörande, beväringar, reservister och representanter för andra myndigheter.

Övningarna utvecklar lokalförsvarets beredskap och stridsförmåga samt myndigheternas förmåga att samverka i snabbt föränderliga situationer inom hela landet. Under övningarna utvecklas därtill ledningen av de lokala trupperna samt deras utrustning. Läs pressmeddelande