Löfven bör lyssna på Perssons råd, bt.se

Peter Akinder

Den tidigare statsministern och partiordföranden Göran Persson (S) lät sig innan midsommar intervjuas i medierna. Han gav där rådet till Stefan Löfven att i valrörelsen lyfta fram frågan om ett tydligt nej till svenskt medlemskap i militäralliansen Nato.

Naturligtvis är det ett råd som har sina poänger. Rent sakligt är det svårt att se att Sverige skulle bidra till säkerheten i vår del av världen genom att inträda som medlem i denna amerikanskt dominerade militärallians. Visserligen bestämmer Sverige själv sin säkerhetspolitiska linje och väg. Det är sådant som följer av att vara just självständig och fri. […]

Visserligen har Socialdemokraterna bestämt sig för att försöka göra 2018 års val till en folkomröstning om välfärden. Det är en god idé för att göra alternativen tydliga inför valet, även om det inte är en formell folkomröstning. Men Natofrågan får inte glömmas bort. Med tanke på att de fyra allianspartierna nu är överens om att Sverige ska söka medlemskap – och ivriga verkar de sannerligen vara – riskerar ett regeringsskifte innebära att vi kastar bort en politik som hållit Sverige utanför krig i 200 år.

Med andra ord bör Stefan Löfven lyssna på rådet från Göran Persson. Läs ledaren