Linde: Sverige kan skicka vapen till Turkiet, expressen.se

Utrikesminister Ann Linde (S) har under dagen försäkrat Ankara om att Sverige – om ett Natomedlemskap godkänns – ska bidra till Turkiets säkerhet.

Hon menar även att ett svenskt Nato-medlemskap skulle öppna upp för svensk vapenexport till Turkiet.

– I lagstiftningen står det ju ett antal kriterier för att man ska få lov att exportera. Och då ska man bland annat också väga in Sveriges utrikes- säkerhets- och försvarspolitik, och det ändras ju nu i och med att vi kommer bli medlemmar i Nato, säger Ann Linde i SVT:s ”Aktuellt”.

Utrikesminister Ann Linde har under fredagen gått på charmoffensiv mot den främsta bromsklossen mot ett svenskt Nato-medlemskap – Turkiets motsträvige president Recep Tayyip Erdogan som ser Sverige som en fristad för terrorister.

– Sverige kommer solidariskt att bidra till hela Natos säkerhet, inklusive Turkiets, sa ministern när hon presenterade regeringens nya utrikespolitiska deklaration i riksdagen.

När Ann Linde under fredagskvällen gästar Aktuellt upprepar hon att Sverige tar Turkiets förbehåll mot ett svenskt Natomedlemskap på allvar. Turkiet menar att Sverige är ett fäste för PKK och andra rörelser som landet klassar som terrororganisationer.

– Sverige har nu förstärkt sin terrorismbekämpningsmöjlighet genom att införa de strängaste terrorismbekämpningslagarna på 30 år, som vi fattat beslut om alldeles nyligen, säger Ann Linde, som under intervjun försäkrar att regeringen står upp för att PKK är en terrororganisation och att Sverige inte skickar vapen till olika grupper som Turkiet klassar som terrorister. […]

När programledaren Kristofer Lundström frågar om hållning kring vapenexporten kommer förändras öppnar Ann Linde upp för en lösning även där – men den skulle kräva att Turkiet först accepterar svenskt medlemskap.

– Vi har en av världens striktaste krigsmaterielexportlagstiftningar, och den ligger ju fast. Men i den lagstiftningen står det ju ett antal kriterier för att man ska få lov att exportera. Och då ska man bland annat också väga in Sveriges utrikes- säkerhets- och försvarspolitik, och det ändras ju nu i och med att vi kommer bli medlemmar i Nato, säger Ann Linde. Läs artikel