Linde kritisk till rysk propå om Arktis, gp.se

[…] Hon konstaterar att Ryssland tar över ordförandeskapet från Island, ett ordförandeskap som varar i två år. Den ryska inställningen kan ändra Arktiska rådets inriktning mot militära frågor.

– Här vill Ryssland att Arktiska rådet ska jobba med dessa frågor, det vill inte vi eller de andra länderna. Vi vill att rådet ska syssla med förtroendeskapande åtgärder, klimat och miljö och människors möjligheter.

Arktiska rådet bildades för att etablera en fredlig dialog kring frågor som rör hållbar utveckling och miljöskydd i Arktis – medan frågor av militär eller säkerhetspolitisk natur inte diskuteras. Läs artikel