”Liberalernas Jas-kritik träffar dem själva”, statssekreterare Jan Salestrand , svd.se

Liberalerna anklagar regeringen att göra en ”massiv nedrustning av svenskt luftförsvar” genom beslutet om Gripen Jas/E. Låt mig påminna om bakgrunden till beslutet och vem som fattade beslut i frågan, skriver statssekreterare Jan Salestrand i en replik…

Liberalerna föreslår nu, fyra år efter deras egna tagna beslut om 60 Jas 39E, att nuvarande Jas 39C/D ska behållas inklusive de nya E. Det innebär ett flygvapen som skulle gå från dagens 100 flygplan till 160! Har Liberalerna någon som helst uppfattning om kostnaderna, tidsförhållanden innan piloter och tekniker är rekryterade och utbildade och vilket behov av flygflottiljer som skulle uppstå? Liberalernas förslag är orealistiskt inom överskådlig tid och det bör återigen noteras att det är cirka fyra år efter att de själva inte ens fullt ut finansierade de 60 flygplan de själva var med och beslutade om. Läs artikel