Leder Irankrisen till kärnvapenkapprustning? lt.se

Pär Granstedt, utrikeskrönikör

Irankrisen verkar vara på väg att bli det mest akuta hotet mot världsfreden just nu. Och nästan ingen förstår egentligen varför. Under presidenterna Obama och Rouhani skedde en dramatisk förändring av relationerna mellan Iran och Västvärlden tydliggjort genom Kärnenergiavtalet, som slöts mellan Iran och alla medlemmar i FN:s säkerhetsråd samt Tyskland.

Iran har följt sina förpliktelser till punkt och pricka. Risken för att landet skulle skaffa sig kärnvapen föreföll undanröjd. Men Trump gick till val på att avvisa alla Obamas framgångar, alltså även detta. […]

Föga förvånande avvecklar Iran nu successivt de restriktioner man tagit på sig enligt avtalet, och närmar sig så småningom den punkt då man har kapacitet att skaffa sig kärnvapen. Om Iran skaffar sig kärnvapen kommer det trigga igång en kärnvapenkapprustning i det instabila Mellanöstern. Det svaga stödet för FN:s kärnvapenförbud, där nu också Sverige backar ur, uppmuntrar en sådan utveckling.

Samtidigt skulle alternativet att angripa Iran militärt lätt kunna få förödande följder.

Hoppet står nu till att de stormakterna som stödjer avtalet, Kina, Ryssland, England, Frankrike och Tyskland mer eller mindre gemensamt tar kontroll och förhindrar en katastrofsituation som ingen vill ha. Läs ledaren