Ledare: Nej till Nato, sydostran.se

Stig-Björn Ljunggren

Den grundläggande principen för svensk säkerhetspolitik är att vi ska vara alliansfria i fred för att kunna stå strikt neutrala i händelse av krig. Och för att detta ska vara trovärdigt har vi ett utifrån vårt lands förutsättningar, starkt försvar.

Detta bör vi påminna om när nu en majoritet av riksdagens partier krävt att Sverige ska göra sig beredd att ansöka om Natomedlemskap.

Socialdemokraterna har besvarat framstöten från riksdagspartierna genom att betona traditionen att stora utrikespolitiska beslut ska tas med maximal enighet mellan partierna.

Det är ett viktigt påpekande. Det gäller vårt nuvarande ökade samarbetet med Nato, liksom med Finland, förstärkningen av försvarsmakten. […]

Frågan är då hur vi ska förhålla oss till lede fi?

Vi på Sydöstran vill ge vårt bidrag till det förebyggande fredsarbetet genom att föreslå svenska politiker några talepunkter nästa gång de träffar våra grannar i öst:

– Vi kommer inte att medverka till några angrepp på er. Vi har varit stygga mot varandra under historiens gång – men vi har lärt oss läxan. Under 200 år har vi lyckats slippa direkta konflikter. Bra så!

– Vi har viss förståelse för att ni är misstänksamma mot omvärlden. Vi vet att ni inte har för avsikt att vara tvåa på bollen nästa gång det drar ihop sig. Eller inte tänker utkämpa nästa krig på hemmaplan. Men vi vill inte bli indragna. Läs ledaren