Ledare: Fredshetsarna, sydostran.se

Stig-Björn Ljunggren

Vi kan inte annat än hålla med. Det var en rätt högljudd grupp som klagade över denna samordnade övning mellan ett stort antal länder i vår region 2017.

Olof Palme använde en gång i tiden ”fredshetsarna” som beteckning när han i inledningen av sin karriär som studentpolitiker bekämpade dåtidens Sovjetstödda ”fredsrörelse”.

När Sydöstran i måndags intervjuade Zebulon Carlander om det säkerhetspolitiska läget, så sade han bland annat:

”Många känner stolthet över den utrikespolitik som Sverige hade under statsminister Olof Palme. Det är viktigt att erinra om att en möjliggörande faktor för en sådan aktivistisk utrikespolitik var Sveriges starka försvarsförmåga. Den skapade handlingsfrihet för oss i utrikespolitiken.” […]

Men precis som vi undrar var alla fredsaktivister är idag, när det militära mullret hörs i vår närhet, så kan vi förstås också fundera över var alla borgerliga försvarsvänner var när försvarsmakten avlövades. Visst, de väsnades lite pliktskyldigt när socialdemokraterna reformerade försvaret, men var rätt tysta när regeringen Reinfeldt slutförde degraderingen.

Men nu försöker de kompensera för det misstaget. Men inte främst med Sveriges bästa för ögonen, utan de använder den oroliga internationella situationen för inrikespolitiska syften. Läs ledaren

Läs också kommentar här på sajten till Aurora 17