Låt inte Sverige bli en arena för konflikter, Eva-Lena Gustavsson (S) riksdagsledamot, nwt.se

Sveriges inslagna linje i förhållande till Nato får inte utformas på ett sätt som spär på risken att svenskt territorium blir en konfliktzon för utländska intressen, skriver Eva-Lena Gustavsson…

Den största försvarsövningen i Sverige sedan 1993, Aurora 17, genomförs i september med samtliga stridskrafter i försvaret…

Övningen kan anses vara ofarlig i sig, men i enlighet med krigets inneboende logik finns det oro att både Ryssland och Nato börjar rusta och träna för strid på svenskt territorium. Sverige blir på så sätt deltagare i den militära upptrappningen mellan Nato och Ryssland. Upprustningen rättfärdigar sig själv och i konflikten finns även starka ekonomiska intressen som riktar blickarna mot Arktis olja och mineraler. Sveriges inslagna linje i förhållande till Nato får inte utformas på ett sätt som spär på risken att svenskt territorium blir en konfliktzon för utländska intressen…

Nato har varit tydliga med att hjälp till Sverige enbart kan ske om Sverige håller med om militäralliansens verklighetsbeskrivning. Ett tydligt exempel där är hur USA:s försvarsminister James Mattis nu senast kräver att svenska regeringen avstår från att skriva under den 122 länder starka FN-konventionen för att förbjuda kärnvapen. Dessa påtryckningar mot Sveriges utrikes- och säkerhetspolitiska linje är exempel på USA:s och Natos arbetssätt, och visar att dessa aktörer inte har Sveriges bästa för ögonen. Läs artikel