Låsta positioner på mötet mellan Ryssland och Nato, Sveriges Radio

Ryssland och militäralliansen Nato möttes idag för i praktiken första gången sedan kriget började i Ukraina och efter Natos toppmöte i Warszawa.

De två sidorna var ense om att se till att det blir bättre flygsäkerhet i Östersjöområdet – men i de stora frågorna var de mycket långt från varandra.

– Nato ska studera det förslag som Ryssland lade fram om ökad flygsäkerhet i Östersjön, sa Natos generalsekretare Jens Stoltenberg efter att rådet Nato-Ryssland möttes idag. Ett möte som äger rum på ambassadörsnivå.

Förslaget kommer egentligen från Finland men Ryssland har anammat det och det innebär att alla militärplan i Östersjöområdet alltid måste ha sina så kallade transpondrar på så att de kan upptäckas och identifieras…

Stoltenberg sa att mötet hade varit nyttigt men uppriktigt, en diplomatiskt term som innebär stora motsättningar, den ryske Nato-ambassadören Alexander Grusjko sa bara att det hade varit uppriktigt.Läs artikel