Länets kommuner ska förbereda sig på krig, svt.se

Länsstyrelsen i Västmanland har bjudit in kommuner, region, polis och näringsliv till en utbildning på temat ”Om kriget kommer – ansvar och roller”.

Regeringen som har beslutat att totalförsvarets förmåga inför och vid ett angrepp måste stärkas. Med anledning av detta bedömer man att olika aktörer i samhället behöver lära sig mer om deras roller och ansvar vid beredskap och krig. Läs artikel