Laddat för vinterstrid, forsvarsmakten.se

[…] Vintersol är en tillämpad övning. Det innebär att övningens exakta händelseförlopp inte är känt på förhand. Hur och när exempelvis en strid uppstår, beror till stor del på hur de övade deltagarna agerar. Brigadstaben har gett en övergripande order om fördröjningsstrid till bataljonerna. När ordern delges längre ned i organisationen finns handlingsfrihet i detaljerna. Men staben kommer att göra chefsbesök, då de besöker övningsområdet för att kontrollera hur ordern har tolkats
– Vi kontrollerar då att förbanden förstått ordern och att de löser de uppgifter de har fått, säger Tobias Lindblom.

Även om brigadstaben inte övas under Vintersol är det en lärorik övning för dem.
– Huvudsyftet är att utbilda våra direkt underställda chefer i brigaden. Men det är en nyttig övning även för oss då vi har några nya officerare, och vi tar tillfället i akt att öva i våra befattningar med våra ledningssystem, säger Tobias Lindblom.

För de värnpliktiga utgör övningen ett slags slutprov. Nu sätts allt de har fått lära sig under grundutbildningen på prov. Att öva i vintermiljö prövar den enskilda soldatens färdigheter, men det ger framförallt de värnpliktiga en djupare förståelse för hur deras befattningar passar in i helheten. Från soldatens roll i gruppen till bataljonens roll i brigaden.
– Värnplikten har varit lärorik. Man har fått lära sig att ta hand om både sig själv och sin utrustning och dessutom har man fått en massa nya kompisar. Nu känns det spännande att få se hur vi lyckas lösa alla uppgifter som vi lärt oss under grundutbildningen, säger Niclas Wolfenstein gör värnplikten som ledningsgruppchef på trosskompaniet vid pansarbataljonen på I 19. Läs pressmeddelande