L: Uppenbart att försvaret inte bara måste skydda Sverige mot landstigande trupper, svt.se

Sverige utsätts ständigt för cyberattacker riktade mot viktiga IT-system och desinformation för att påverka svensk opinion med falska nyheter är numera vardagsmat.

Det har blivit uppenbart att försvaret inte bara måste skydda Sverige mot landstigande trupper och bombplan, utan även kunna freda de IT-system som är nödvändigt för att allt det vi tar för givet ska kunna fungera.[…]

Det räcker inte att enbart förlita sig på att andra länder kommer rycka in och hjälpa Sverige ifall vi blir utsatta för angrepp. Vi behöver även ett försvar som avskräcker en eventuell angripare. Därför satsar Liberalerna 24 miljarder mer än regeringen på försvaret under de kommande tre åren. 500 miljoner av dessa går till MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Detta eftersom MSB nu ska leda arbetet med återuppbyggnad av civilförsvaret där cyberförsvaret spelar en mycket viktig del.

Återinförandet av värnplikten är nödvändigt för Sveriges försvar. Det handlar både om att bemanna krigsorganisationen och att få fler kvalificerade soldater till nyckelbefattningar. Vi vill snabbt öka grundutbildningen med plikt till 10 000 per år. Då blir det även nödvändigt att kunna erbjuda alternativ för dem som ansöker om vapenfri tjänst. Därför måste vi även införa grundutbildning med plikt för civilförsvaret.

I det sammanhanget behöver vi även utbilda personer som kan ingå i ett cyberförsvar. Läs artikel