Krönika Maj-Britt Theorin: Ska USA bestämma svensk säkerhetspolitik? Dala-Demokraten

När blev det acceptabelt att USA och Nato bestämmer över svensk säkerhetspolitik? Sverige är ett alliansfritt land och inte med i Nato, vilket den socialdemokratiska partikongressen så sent som i våras slog fast. Detta har hittills gällt för Sveriges riksdag även om de borgerliga partierna under senare år talat sig varma för ett Nato-medlemskap…

Sedan decennier har kärnvapnens avskaffande varit svensk politik. Alltifrån den debatt mot svenska atomvapen som Inga Thorsson startade inom socialdemokratin på 1950-talet och som ledde till ett bestämt nej till svenska atomvapen…

Våra förslag har hela tiden handlat om olika metoder för att såväl minska kärnvapen, olagligförklara dem som att avskaffa alla kärnvapen. Sverige har hela tiden haft starkt stöd i FN för sina förslag. I freds- och nedrustningsfrågor var Sverige en stormakt.

Till och med under Bildts regering fick vi med oss samtliga partier i riksdagen, utom Moderaterna, att kräva att regeringen skulle ge till känna till den Internationella domstolen i Haag att användning av kärnvapen eller hot om kärnvapen inte stod i överensstämmelse med internationell lag; något Carl Bildt tvingades svara fem i tolv med orden att Sveriges riksdag ansåg att hot om eller användning av kärnvapen inte står i överensstämmelse med internationell lag.

Den Internationella Domstolen slog också fast detta 1995. Med andra ord användning av kärnvapen eller hot om användning av dem är olagligt. Läs artikel