Krigstida truppstyrkan höjs till 280.000, vasabladet.fi

Regeringen föreslår i sin försvarsredogörelse att truppstyrkan under krigstid ska höjas från nuvarande 230.000 soldater till 280.000 för att förbättra Finlands försvarsförmåga.

Försvarsminister Jussi Niinistö (Sannf) säger att finansieringen av Försvarsmaktens materielinvesteringar ska höjas gradvis. I år är höjningen 80 miljoner euro, och den stiger gradvis till 150 miljoner euro år 2020. Dessutom förelås 55 miljoner euro per år från och med nästa år för att förbättra beredskapen.

Regeringen tänker förbättra hela landets försvarsförmåga, betonar Niinistö. Han understryker vikten av anskaffningar till försvaret…

Niinistö säger att Finlands närmiljö och geostrategiska ställning har förändrats. Risken för ett traditionellt krig är tillbaka i hotbilden igen. Läs artikel