Krigseksperter om våpenleveranser til Ukraina: – De er farlige, msn.com

– Det er en utfordring for Russland at våpenleveransene vil gi det ukrainske forsvaret en kampkraft de ellers ikke hatt, sier tidligere forsvarssjef Sverre Diesen i et telefonintervju med VG.

Han er i dag sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og har fremtidsstudier og militærteknologi som spesialfelt.

– Dersom våpenleveransene blir angrepet av russerne, vil det nok i så fall skje inne på ukrainsk territorium. Russerne er riktignok ikke plagsomt opptatt av folkerett, men de vil neppe tøye det så langt at de angriper dem på et Nato-lands territorium.

Eskaleringen av Ukraina-krigen har fått en rekke europeiske land, deriblant Norge, til å tilby støtte i form av våpen og utstyr til Ukraina. Samtidig har ukrainske ledere vært tydelige på at de er helt avhengige av hjelp fra Vesten. […]

Konflikt- og folkerettsforsker Cecilie Hellestveit ved Folkerettsinstituttet tror Nato vil gjøre sitt ytterste for å unngå å sende sitt personell inn i Ukraina for å overlevere.

– I det øyeblikket våpnene krysser over til ukrainsk territorium, vil de være lovlige mål for Russland. Da bør det ikke være Nato-personell som frakter våpnene, sier Hellestveit til VG.

– Dersom russerne angriper leveransen og Nato-personell svarer på angrep, har vi en direkte interaksjon mellom Nato og russiske styrker. Det er en farlig situasjon, advarer hun. Läs artikel