Ytterst välkommet besked av statsminister Magdalena Andersson om att bygga ett folkförsvar, skriver utgivarna på alliansfriheten.se den 12 mars 2022.

För en gammal överste av första graden som blev reservofficer efter pensionering år 1989 och krigsplacerad i Högkvarteret 1991-10-11 som stabschefs STF är detta ett obeskrivligt glädjebesked för Sveriges självständighet och fred.

Tack Magdalena Andersson!

Sannolikt var de försvarsminister Roine Carlsson som låg bakom utnämningen ty vid MB V sista föredragning för försvarsministern yttrade han efter ett tack för föredragningen att Ni är ju de enda som försvarar alliansfriheten och freden.

Jag skriver inte mer nu. Men oavsett hur det går i valet måste vi få en statsminister som står i ledningen för Sverige. ”Vi ska alltid ha stark välfärd, starkt försvar, polis och rättsväsende” som Elisabeth Svantesson (M) det i SvD den 11 mars.

Inget ”partikäbbel” om dessa viktiga faktorer.

Per Blomquist

Ledamot i Krigsvetenskapsakademien.