Kriget i Afghanistan handlar inte om att bygga upp landet, gp.se

Anders Ferm, Lars-Gunnar Liljestrand, Thage G Peterson och Maj Britt Theorin

Maria Nilsson (L) skriver att Sverige deltar i kriget i Afghanistan för att bygga upp landet och ge flickor möjlighet att gå i skolan. Hon återger därmed den officiella retoriken kring hela vårt deltagande i det nu 17 år långa kriget. Under alla år har svenska regeringar talat om nödvändigheten att delta med militär för att civilt bistånd skall fungera. Den här tesen om civil-militär samverkan saknar grund.

Svenska Afghanistankommittén som bedrivit en framgångsrik biståndsverksamhet med sjukhus och flickskolor sedan mer än 25 år tillbakavisar föreställningen att deras verksamhet skulle bero på närvaron av utländsk militär i landet. Tvärtom hävdar man att en förutsättning för biståndsverksamheten är att man inte på något sätt får förknippas med de USA-ledda trupperna. Då raseras förtroendet hos befolkningen.