Krigen kommer att fortsätta, vk.se

Olof Kleberg

Krig har sällan gett de resultat som eftersträvats, sammanfattar veterandiplomaten Örjan Berner sin bok om Krig eller fred. Han analyserar där tio centrala kriser (utom andra världskriget) under de senaste hundra åren.

Han gör det mästerligt – såväl språk och faktapresentationer som analyser och slutsatser gör läsningen fängslande.

Örjan Berner haren mycket bred diplomatisk erfarenhet. Han upplevde kulturrevolutionen i Kina, stagnationen och sedan som ambassadör Gorbatjovs glasnost i Sovjetunionen. Han har arbetat med FN och verkat som ambassadör i bl a Indien, Tyskland och Paris.

Han gör sin framställning levande genom att dra nytta av sina minnen och erfarenheter. Samtidigt visar han upp en imponerande beläsenhet i viktig litteratur.

De tio kriser och krig som Örjan Berner valt att fördjupa sig i är av olika karaktär. Där finns förstås det sena 1900-talets värsta kris, Kubakrisen 1962, Storbritanniens och Frankrikes Suezkrig 1956, Sovjets angrepp på Afghanistan 1979 och västmakternas Libyenkrig 2011. Men också den för de flesta ganska okända men mycket allvarliga gränskrisen Sovjet-Kina 1969. Vinterkriget, Sovjets angrepp på Finland 1939, behandlas med inlevelse. Läs presentationen