Krav på haveriutredning, Johannes Nesser, Jounalisten

Nu framförs fler krav på ett tillbakadragande av rapporten om den ryska påverkansoperationen mot Sverige som pekar ut Aftonbladet Kultur som förmedlare av rysk propaganda. ”Det behövs en haveriutredning”, säger Jesper Enbom, lektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper på Umeå universitet.

Kritiken hårdnar nu mot den omdebatterade forskningsartikeln i Journal of Strategic Studies, som Journalisten berättat om i flera artiklar. Artikelförfattaren Martin Kragh besvarade på måndagen en del av kritiken i en intervju med Journalisten, men hans försvar leder nu till förnyad kritik.

Ulrika Hedman, doktorand på JMG i Göteborg ifrågasätter om Journal of Strategic Studies alls kan betraktas som seriös. På sin hemsida har hon gått igenom artikeln, och Martin Kraghs avfärdande av kritiken. Läs artikel