Kraftig utökning av FRA-lagen, svd.se

Regeringens förslag innebär att en utländsk underrättelse- eller säkerhetstjänst ska medges direktåtkomst hos Försvarsmakten och FRA till personuppgifter som behandlas i försvarsunderrättelseverksamhet.

Även utländsk organisation inom informationssäkerhetsområdet ska ges denna rätt. Detta “om det behövs för samarbetet mot terrorism eller vid svenskt deltagande i annat internationellt underrättelse- och säkerhetssamarbete”, enligt propositionen. De nya lagförslagen innebär också att FRA får rätt att signalspana mot verksamhet även om den inte riktas mot Sverige eller svenska intressen.

Professorn i internationell rätt, Mark Klamberg tycker att det är det allvarliga med lagförslagen.

– I nuvarande lagstiftning måste signalspaning ske gentemot hot mot Sverige eller för att tillgodose svenska intressen. Detta krav försvinner med lagförslaget och det som jag upplever som mest uppseendeväckande. Det är kopplat till direktåtkomst, Sverige blir mer av en avlyssningscentral eller filial till underättelsetjänster i större länder, säger han till TT.

Han ser en risk för att Sverige hamnar i samma situation som Danmark. I våras avslöjades det att amerikanska underrättelsetjänsten NSA med dansk hjälp spionerat på ledande politiker och höga tjänstemän i Sverige. Läs artikel