Kontingent 2/24 inleder tjänstgöringen, puolustusvoimat.fi

På måndag 8. juli 2024 inleder de nya rekryterna sin tjänstgöring vid Försvarsmaktens och Gränsbevakningsväsendets truppförband. I kontingent 2/24 börjar cirka 12 000 nya rekryter, varav cirka 600 kvinnor, sin tjänstgöring.

Av dem som nu inleder tjänstgöringen börjar omkring 10 000 vid Arméns truppförband. Cirka 1 600 värnpliktiga inleder sin militära karriär vid Marinen. De övriga fördelar sig på Gränsbevakningens och Flygvapnets truppförband. De flesta svenskspråkiga rekryter inleder tjänstgöringen vid Nylands brigad.

Det finns över 660 olika uppgifter inom militärtjänstgöringen, och varje rekryt kan hitta en uppgift som motsvarar hens kunnande och funktionsförmåga. Dessutom utvecklas viktiga civila färdigheter i tjänstgöringen, såsom färdigheter att fungera i grupp och som ledare. Läs artikel